Prerušenie prevádzky MŠ dňa 15.6.2022 od 12:00!

Oznámenie primátora mesta Senec o prerušení prevádzky MŠ dňa 15.6.2022 od 12:00.
 
 
 
Zápis detí do MŠ na šk. rok 2022/2023
 
 
USMERNENIE pre cudzincov (z vojnovej oblasti), ktorí hľadajú pre dieťa základnú alebo materskú školu na území mesta SENEC
 
REKOMENDACII dlja inozemciv (šo pribuli z teritorii, de prochodjat vijskovi dii), jaki šukajut počatkovu školu abo doškiljnij zaklad dlja ditini na teritorii m. SENEC
 

Vitajte na našich stránkach!

Materská škola Kysucká, Senec je samostatným právnym subjektom.
 
MŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť 180 deťom vo veku spravidla od 3 rokov do 6 rokov a deťom
s odloženou školskou dochádzkou.
 
Priestory materskej školy sú rozčlenené v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v tichom prostredí na okraji mesta Senec.
Budovy sú chránené poplašným zariadením napojeným na miestnu políciu.
 
Súčasťou školy je priestranná záhrada s pieskoviskami, šplhacou vežou, šmykľavkou, drevenými atrakciami, vláčikom,
slnečníkmi, tunelom, rebrinami, drevenými lavičkami, šplhacou zostavou a dopravným chodníčkom s dopravnými značkami.