Prevádzka MŠ Kysucká sa v dňoch 19.12.2022-22.12.2022 vrátane prerušuje.

Prevádzka MŠ bude následne obnovená dňa 9.1.2023.
Na základe rozhodnutia Mesta Senec.
 
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 
ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023
 

Vitajte na našich stránkach!

Materská škola Kysucká, Senec je samostatným právnym subjektom.
 
MŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť 180 deťom vo veku spravidla od 3 rokov do 6 rokov
a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
 
Priestory materskej školy sú rozčlenené v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v tichom prostredí na okraji mesta Senec.
Budovy sú chránené poplašným zariadením napojeným na miestnu políciu.
 
Súčasťou školy je priestranná záhrada s pieskoviskami, šplhacou vežou, šmykľavkou, drevenými atrakciami, vláčikom,
slnečníkmi, tunelom, rebrinami, drevenými lavičkami, šplhacou zostavou a dopravným chodníčkom s dopravnými značkami.