ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Najbližší zápis na šk. rok 2023/2024 bude prebiehať v roku 2023. O termínoch vás budeme včas informovať.